แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 9

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

 ครั้ง

ประชุมคณะทํางานปรับบทบาทการทํางาน ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 26 มกรมคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมการประชุมคณะทํางานปรับบทบาทการทํางานของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ในการ…

อ่านต่อ
 ครั้ง

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานทางการศึกษา

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 15.30 น. ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดปแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการ ศธ. ส.ค.ส. 2566 ส่งความสุขให้น้อง ค…

อ่านต่อ
 ครั้ง

ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการฯปีงบประมาณ 2566

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายธฤติ  ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วย คณะสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 ในนโยบายการสร้างโอกาสคว…

อ่านต่อ
 ครั้ง

ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายธฤติ  ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 ในนโยบายการสร้างโอกาสควา…

อ่านต่อ

ข่าว ศธ. 360 องศา

รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ

แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามมาตรา 54 และมาตรา 285 ส่งข้อความเสนอแนะ

ทุนพระราชทาน มทศ.

“ครูเกม” ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (ตชด.)

นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 จาก รร.เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ

แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามมาตรา 54 และมาตรา 285 ส่งข้อความเสนอแนะ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

อัพเดทปฏิทินกิจกรรม

ไม่พบกิจกรรมในช่วงเวลานี้

อัพเดทปฏิทินกิจกรรม

  • ทั้งหมด
  • ลิงค์ข่าว ศธภ.15
  • ลิงค์กิจกรรม
  • ลิงค์โครงการ
  • หน่วยงานภายใต้ MOE
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  • ลิงค์อื่นๆ