แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 8

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

 ครั้ง

ร่วมเสวนา “กสภ. ถอดบทเรียนแนวทางการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาในภูมิภาค ของ กสภ.”

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมเสวนา “กสภ. ถอดบทเรียนแนวทางการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาในภูมิภาค ของ กสภ.” ภายใต้กลุ่มโครงการการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาตามบริบทข…

อ่านต่อ
 ครั้ง

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคเรียนที่ 1

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนพุทธิโศภน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สพป. เช…

อ่านต่อ

ข่าว ศธ. 360 องศา

รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ

แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามมาตรา 54 และมาตรา 285 ส่งข้อความเสนอแนะ

ทุนพระราชทาน มทศ.

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

อัพเดทปฏิทินกิจกรรม

ไม่พบกิจกรรมในช่วงเวลานี้

รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ

แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามมาตรา 54 และมาตรา 285 ส่งข้อความเสนอแนะ

  • ทั้งหมด
  • ลิงค์ข่าว ศธภ.15
  • ลิงค์กิจกรรม
  • ลิงค์โครงการ
  • หน่วยงานภายใต้ MOE
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  • ลิงค์อื่นๆ