แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 6

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

NEWS & UPDATE
ดูทั้งหมด
อ่านเพิ่มเติม

เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูฯ

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการ จัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้า (IS) ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพ…

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากร…

ดูทั้งหมด

ข่าวประกาศ

NEWS & UPDATE

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคเรียนที่ 1

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนพุทธิโศภน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สพป. เช…

ตรวจราชการนโยบายปกติ นโยบายเร่งด่วนจังหวัดลำพูน

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะศธภ.15 และศธจ.ลำพูนลงพื้นที่ติดตามประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็นการตรวจราชการนโยบายปกติ นโยบายเร่ง…

โพลสำรวจ

News & Update

การส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข่าวแวดวงการศึกษา

News & Update

อ่านต่อ
อ่านต่อ

ข่าวแวดวงการศึกษา

News & Update

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

E-Book