แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 6

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

NEWS & UPDATE
ดูทั้งหมด
อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ ศธ.2566

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย คณะสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 ในนโยบายการสร้างโอกาสคว…

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจราชการนโยบายปกติ นโยบายเร่งด่วนจังหวัดลำพูน

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะศธภ.15 และศธจ.ลำพูนลงพื้นที่ติดตามประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็นการตรวจราชการนโยบายปกติ นโยบายเร่ง…

ดูทั้งหมด

ข่าวประกาศ

NEWS & UPDATE

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป…

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาครูต้นแบบ One Teacher ขอเชิญชวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัด ทุกจังหวัด ร่วมกิจกรร…

จัดกิจกรรจิตอาสาพัฒนา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จัดกิจกรรจิตอาสาพัฒนา “การปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ประดับโคมไฟประเพณียี่เป็งเชียงใหม่” ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคเรียนที่ 1

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนพุทธิโศภน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สพป. เช…

ตรวจราชการนโยบายปกติ นโยบายเร่งด่วนจังหวัดลำพูน

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะศธภ.15 และศธจ.ลำพูนลงพื้นที่ติดตามประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็นการตรวจราชการนโยบายปกติ นโยบายเร่ง…

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News & Update

โพลสำรวจ

News & Update

การส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข่าวแวดวงการศึกษา

News & Update

อ่านต่อ
อ่านต่อ

ข่าวแวดวงการศึกษา

News & Update

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

E-Book