แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 5

อัพเดทข่าวสาร MOE

NEWS & UPDATE

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ข่าวสารทั้งหมด

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 16/2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน  2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ในฐานะ รองประธาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 16/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom/Application)/ณ ห้องศึกษาธิการภาค ชั้น 1…

ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 11/2565

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ในฐานะรองประธาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (MS/Teams)/ณ ห้องปฏิบัติราชการศึกษาธิการภาค ชั้น 1 ส…

ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 13/2565

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ในฐานะรองประธานกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 13/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ในการนี้นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู…

ตรวจราชการนโยบายปกติ นโยบายเร่งด่วนจังหวัดลำพูน

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะศธภ.15 และศธจ.ลำพูนลงพื้นที่ติดตามประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็นการตรวจราชการนโยบายปกติ นโยบายเร่ง…

ข่าวประกาศ

NEWS & UPDATE

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป…

รายละเอียด

จัดกิจกรรจิตอาสาพัฒนา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จัดกิจกรรจิตอาสาพัฒนา “การปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ประดับโคมไฟประเพณียี่เป็งเชียงใหม่” ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

รายละเอียด

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคเรียนที่ 1

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนพุทธิโศภน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สพป. เช…

รายละเอียด

ตรวจราชการนโยบายปกติ นโยบายเร่งด่วนจังหวัดลำพูน

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะศธภ.15 และศธจ.ลำพูนลงพื้นที่ติดตามประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็นการตรวจราชการนโยบายปกติ นโยบายเร่ง…

รายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

NEWS & UPDATE

ปฏิทินกิจกรรม

NEWS & UPDATE

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

โพลสำรวจ

NEWS & UPDATE

การส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ปฏิทินกิจกรรม

NEWS & UPDATE