แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 3

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ข่าวสารทั้งหมด

ร่วมเสวนา “กสภ. ถอดบทเรียนแนวทางการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาในภูมิภาค ของ กสภ.”

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมเสวนา “กสภ. ถอดบทเรียนแนวทางการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาในภูมิภาค ของ กสภ.” ภายใต้กลุ่มโครงการการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาตามบริบทข…

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคเรียนที่ 1

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนพุทธิโศภน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สพป. เช…

เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูฯ

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการ จัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้า (IS) ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพ…

ตรวจราชการนโยบายปกติ นโยบายเร่งด่วนจังหวัดลำพูน

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะศธภ.15 และศธจ.ลำพูนลงพื้นที่ติดตามประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็นการตรวจราชการนโยบายปกติ นโยบายเร่ง…

ข่าว ศธ. 360 องศา

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามมาตรา 54 และมาตรา 285

ทุนพระราชทาน
มทศ.

เบื้องหลังความสำเร็จของครู
ดีเด่น "มนูญ ทิตย์วัลลี" ครู
ผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน
รุ่นที่ 9 ในโครงการทุนการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการพาไปพูดคุยกับเบื้องหลัง ความสำเร็จของครูดีเด่น “มนูญ ทิตย์วัลลี” ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน รุ่นที่ 9 ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 256

ข่าวสารกิจกรรม

อ่านทั้งหมด

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามมาตรา 54 และมาตรา 285

  • ทั้งหมด
  • ลิงค์ข่าว ศธภ.15
  • ลิงค์กิจกรรม
  • ลิงค์โครงการ
  • หน่วยงานภายใต้ MOE
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  • ลิงค์อื่นๆ