แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 3

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ข่าวสารทั้งหมด

ประชุมคณะทํางานปรับบทบาทการทํางาน ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 26 มกรมคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมการประชุมคณะทํางานปรับบทบาทการทํางานของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ในการ…

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานทางการศึกษา

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 15.30 น. ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดปแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการ ศธ. ส.ค.ส. 2566 ส่งความสุขให้น้อง ค…

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมสภานักเรียน ณ อาคารเอนกประสงค์บุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศ…

ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการฯปีงบประมาณ 2566

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายธฤติ  ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วย คณะสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 ในนโยบายการสร้างโอกาสคว…

ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายธฤติ  ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 ในนโยบายการสร้างโอกาสควา…

ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ ศธ.2566

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย คณะสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 ในนโยบายการสร้างโอกาสคว…

ข่าว ศธ. 360 องศา

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามมาตรา 54 และมาตรา 285

ทุนพระราชทาน
มทศ.

เบื้องหลังความสำเร็จของครู
ดีเด่น "มนูญ ทิตย์วัลลี" ครู
ผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน
รุ่นที่ 9 ในโครงการทุนการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการพาไปพูดคุยกับเบื้องหลัง ความสำเร็จของครูดีเด่น “มนูญ ทิตย์วัลลี” ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน รุ่นที่ 9 ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 256

ข่าวสารกิจกรรม

อ่านทั้งหมด

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามมาตรา 54 และมาตรา 285

  • ทั้งหมด
  • ลิงค์ข่าว ศธภ.15
  • ลิงค์กิจกรรม
  • ลิงค์โครงการ
  • หน่วยงานภายใต้ MOE
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  • ลิงค์อื่นๆ