แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 1

อัพเดทข่าวสาร MOE

NEWS & UPDATE
ดูทั้งหมด

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคเรียนที่ 1

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนพุทธิโศภน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สพป. เช…

รายละเอียด

ตรวจราชการนโยบายปกติ นโยบายเร่งด่วนจังหวัดลำพูน

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะศธภ.15 และศธจ.ลำพูนลงพื้นที่ติดตามประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็นการตรวจราชการนโยบายปกติ นโยบายเร่ง…

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ข่าวสารหน่วยงานย่อย

NEWS & UPDATE

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 16/2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน  2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ในฐานะ รองประธาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 16/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom/Application)/ณ ห้องศึกษาธิการภาค ชั้น 1…

รายละเอียด

ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 11/2565

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ในฐานะรองประธาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (MS/Teams)/ณ ห้องปฏิบัติราชการศึกษาธิการภาค ชั้น 1 ส…

รายละเอียด

ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 13/2565

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ในฐานะรองประธานกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 13/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ในการนี้นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู…

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข่าวสารหน่วยงานย่อย

NEWS & UPDATE

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 16/2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน  2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ในฐานะ รองประธาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 16/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom/Application)/ณ ห้องศึกษาธิการภาค ชั้น 1…

รายละเอียด

ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 11/2565

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ในฐานะรองประธาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (MS/Teams)/ณ ห้องปฏิบัติราชการศึกษาธิการภาค ชั้น 1 ส…

รายละเอียด

ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 13/2565

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ในฐานะรองประธานกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 13/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ในการนี้นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู…

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

NEWS & UPDATE

โพลสำรวจ

NEWS & UPDATE

การส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ปฏิทินกิจกรรม

E-BOOK

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรม กระบวนการสร้างเครือข่ายต้นแบบ One Teacher ภาคเหนือตอนบน ประจำปี ๒๕๖๕

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรม กระบวนการสร้างเครือข่ายต้นแบบ One Teacher ภาคเหนือตอนบน ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเมอร์เคียว …

รายละเอียด
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Events for 1st ธันวาคม
No Events
Events for 2nd ธันวาคม
No Events
Events for 3rd ธันวาคม
No Events
Events for 4th ธันวาคม
No Events
Events for 5th ธันวาคม
No Events
Events for 6th ธันวาคม
No Events
Events for 7th ธันวาคม
No Events
Events for 8th ธันวาคม
No Events
Events for 9th ธันวาคม
No Events
Events for 10th ธันวาคม
No Events
Events for 11th ธันวาคม
No Events
Events for 12th ธันวาคม
No Events
Events for 13th ธันวาคม
No Events
Events for 14th ธันวาคม
No Events
Events for 15th ธันวาคม
No Events
Events for 16th ธันวาคม
No Events
Events for 17th ธันวาคม
No Events
Events for 18th ธันวาคม
No Events
Events for 19th ธันวาคม
No Events
Events for 20th ธันวาคม
No Events
Events for 21st ธันวาคม
No Events
Events for 22nd ธันวาคม
No Events
Events for 23rd ธันวาคม
No Events
Events for 24th ธันวาคม
No Events
Events for 25th ธันวาคม
No Events
Events for 26th ธันวาคม
No Events
Events for 27th ธันวาคม
No Events
Events for 28th ธันวาคม
No Events
Events for 29th ธันวาคม
No Events
Events for 30th ธันวาคม
No Events
Events for 31st ธันวาคม
No Events

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ทั้งหมด
  • ลิงค์ข่าว ศธภ.15
  • ลิงค์กิจกรรม
  • ลิงค์โครงการ
  • หน่วยงานภายใต้ MOE
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  • ลิงค์อื่นๆ