ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวเพ็ญพร ปะระดี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2

05-05 กันยายน 2022

Time

9:00 am - 9:30 am

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวเพ็ญพร ปะระดี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2