แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ติดต่อเรา1

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ติดต่อเรา1

ติดต่อเรา

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

2 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์
05-322-1413

โทรสาร
05-321-4575

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 น.–16:30 น.

แบบฟอร์มติดต่อเรา

หากมีคำถาม คำติชม คำแนะนำ หรือพบปัญหากรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ทางเจ้าหน้าที่ะคำเนินการตามคำขอโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน โดยช่องเฉพาะที่มีเครื่องหมาย *