ตรวจราชการนโยบายปกติ นโยบายเร่งด่วน และการจัดการเรียนการสอนจังหวัดลำพูน

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้มด้วยนายสมโภชน์  ศรีชะนา รองศึกษาธิการจังหวัดลำพูน คณะศธภ.15 และศธจ.ลำพูน ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็นการตรวจราชการนโยบายปกติ นโยบายเร่งด่วน และการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยภาคเช้าลงพื้นที่ กศน.อำเภอลี้ โดยมี นายเจริญทิพย์ อร่ามรุ่งโรจน์ ปลัดอำเภอลี้นางฟ้าวณิชย์  ชลมนัสสรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลี้ ผู้อำนวยการอำเภอบ้านโฮ่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองลำพูน และภาคบ่ายลงพื้นที่โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร โดยมีนายจีรพงษ์ สนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร พร้อมผู้แทนจาก สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมให้ข้อมูล รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตลอดจนปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน