ร่วมประชุมโครงการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประชุมโครงการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวง ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายฯ ทั้งนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนจัดทำแผนฯ จากหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุม