ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาคเหนือ นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 และนายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และคู่มือหลักสูตรทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)/”สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองเชียงราย และโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย