ชี้แจงวัตถุประสงค์และซักซ้อมการประชุมตรวจเยี่ยม

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาคเหนือ พร้อมด้วยนายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิกาาภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ชี้แจงวัตถุประสงค์และซักซ้อมการประชุมตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565