ตรวจราชการนโยบายเฉพาะด้าน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายณัฐพงษ์  นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยนายธวัชชัย ไชยกันย์ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ลงพื้นที่ตรวจราชการนโยบายเฉพาะด้าน ประเด็นนโยบายการค้นหาเด็กวัยเรียนหลุดจากระบบการศึกษาและติดตามให้ความช่วยเหลือเข้าสู่ระบบการศึกษา พร้อมรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ ณ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงโรงเรียนหอพระ และ กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่