โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA) “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และคู่มือหลักสูตรทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)/”สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาคเหนือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการและนายกวิน เสือสกุล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม โดยมีศึกษาธิการภาค 15-18 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย และบุคลากรในสำนักงานได้เข้าร่วมการประชุมทั้งแบบ Onsite และ Online ผ่าน facebook fanpage ศธภ.15 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย