โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA) “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกวิน เสือสกุลรองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16และนายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายนางสาวพรรฑนา ชัยชนะศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และคู่มือหลักสูตรทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA) “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา