โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ ระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.15 ลงพื้นที่เพื่อกำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา รวมถึงส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของจังหวัดในพื้นที่ ตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน โดยมีนายสมโภชน์ศรีชะนา รองศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ผอ.กลุ่ม และบุคลากร ให้การต้อนรับ