เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ

วันที่ 8 ตุลาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ศูนย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมดารารัศมี ชั้น 3 อาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายพูนศักดิ์จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ