เป็นประธานในพิธีเปิดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาคเหนือ

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานในพิธีเปิดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาคเหนือ (กลุ่มพื้นที 1) จังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุม 721 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่