เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูฯ

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการ จัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้า (IS) ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่