เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนศูนย์ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน” ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ (วิทย์พลังสิบ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุมอาคารวิทยาบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสมบัติ คำบุญสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และคณะครูให้การต้อนรับ