เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ได้มอบหมายให้หัวหน้าคณะเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ดังนี้
เวลา 7.00 น. มอบหมายให้ นางพันธ์ทิพย์ โลราช ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ร่วมพิธีทำบญตักบาตรและสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โถงลานน้ำพุ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 16.30 น. มอบหมายให้ นางสาวพรรฑนา ชัยชนะศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นหัวหน้าคณะนำข้าราชการของสำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 15 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน