แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

สำนักงานศึกษาธิการภาค

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สำนักงานศึกษาธิการภาค

 

 

สำนักงานศึกษาธิการภาค

เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค/ที่ตั้งหน่วยงาน

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ลพบุรี Website : www.reo1.moe.go.th

ที่ตั้ง : บริเวณวงเวียนเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

โทรศัพท์ : 036411157

โทรสาร : 036412520

E-mail : reo1lopburi@gmail.com

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/mLhGVY5kt9bVZ7Ks9

สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี Website : www.reo2.moe.go.th

ที่ตั้ง : 9 ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ : 025811391

โทรสาร : 025811395

E-mail : reo2@moe.go.th

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/RQk48SRei3SHaRki7

สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ราชบุรี Website : http://www.reo3.moe.go.th/web/index.php/en/

ที่ตั้ง : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 3 เลขที่ 7 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032323384

โทรสาร : 032337343

E-mail : education.no.3@gmail.com

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/BVqfh1P4vGkzZJTu9

สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 สมุทรสงคราม Website : https://reo4.moe.go.th

ที่ตั้ง : 90/50 – 52 หมู่ 3 ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท์ : 034710561

โทรสาร : 034710562

E-mail : reo4.it@gmail.com

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/Q21WiXxoMQvHpLo29

สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 นครศรีธรรมราช Website : http://www.reo5.moe.go.th/web/

ที่ตั้ง : 138 หมู่ที่ 8 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ : 075450964-5

โทรสาร : 075450957

E-mail : Inspect11sk@sueksa.go.th

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/3twxb5ZKYQ5YjZt88

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ภูเก็ต Website : www.reo6.moe.go.th

ที่ตั้ง : ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 076212229

โทรสาร : 076222800 ต่อ 102

E-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/97BqwpXNTsvmZk4K7

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ยะลา Website : www.reo7.moe.go.th

ที่ตั้ง : 3 ถนนอาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

โทรศัพท์ : 073216129

โทรสาร : 073212323

E-mail : –

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/tXcQwDt6iFewmejK9

สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ชลบุรี Website : www.reo8.moe.go.th

ที่ตั้ง : 111/200 หมู่ที่ 1 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : 038054287

โทรสาร : 038054287

E-mail : –

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/vhEJUDXQ3bGfP2VS6

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ฉะเชิงเทรา Website : http://www.reo9.obec.in.th/main/index1.php

ที่ตั้ง : 410/1 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 038512190

โทรสาร : 038512191

E-mail : re03.moe@gmail.com

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/4zau54dvkRdwpvQF6

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อุดรธานี Website : www.reo10.moe.go.th

ที่ตั้ง : 100/6 หมู่ 4 ถ.นิตโย ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 042180661

โทรสาร : 042180886

E-mail : inspect07ud@sueksa.go.th

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/v7x5aGrKZVRJhXWj6

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สกลนคร Website : www.reo11.moe.go.th

ที่ตั้ง : ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์ : 042718898

โทรสาร : 042711111

E-mail : – 

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/DYMky9FLGExd4GAX6

สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ขอนแก่น Website : www.reo12.moe.go.th

ที่ตั้ง : 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 043238766

โทรสาร : 043238767

E-mail : reo12kk@sueksa.go.th

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/S8aDW8CgAxiTnykb6

สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นครราชสีมา Website : https://reo13.moe.go.th

ที่ตั้ง : 54 ถ.สืบศิริ ซ. 3 ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044242447

โทรสาร : 044244464

E-mail : –

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/odCBMMVv79HmNycm6

สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 อุบลราชธานี Website : www.reo14.moe.go.th

ที่ตั้ง : 440 หมู่ 24 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045959759

โทรสาร : 045959760

E-mail : reo14.moe@gmail.com

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/BAmLpuq4TtQR36WbA

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เชียงใหม่ Website :https://reo15.moe.go.th/

ที่ตั้ง : 2 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053221413

โทรสาร : 053214575

E-mail : –

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/UeTz5TpzoMhoro3A7

สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เชียงราย Website : www.reo16.go.th

ที่ตั้ง : ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053719916

โทรสาร : 053719916

E-mail : reo16@sueksa.go.th

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/1wuK7Xxmj4oDiscr7

สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 พิษณุโลก Website : www.reo17.moe.go.th

ที่ตั้ง : 311 หมู่ 5 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 055322662

โทรสาร : 055322663

E-mail : –

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/H8hvqn8CQ5jQ5E4k7

สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 นครสวรรค์ Website : www.reo18.moe.go.th

ที่ตั้ง : 105/30 หมู่ 10 ต.วัดไทร อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056200718

โทรสาร : 056200728

E-mail : regionaleducationno18@gmail.com

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/WZy9obhfFVk9jWq76