สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ศึกษาดูงาน ศธภ.15

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้นางพันธุ์ทิพย์ โลราช ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ศึกษาดูงานกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมีนางศณิชล เพ็งพิมพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายพิชัยณรงค์ มัณฑนาวงศ์ นิติกรชำนาญการเป็นผู้รายงานผลโครงการ ITA ประจำปี 2565