สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือนปีงบ2566