ศึกษาดูงานการบริหารจัดการกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้นางสาวเพ็ญพร ปะระดี รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา เป็นหัวหน้าคณะนำบุคลากรศึกษาดูงานการบริหารจัดการกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นายประยูร วัฒนเมธีกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา และนายทินกร ติ๊บอินถา หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม ให้การต้อนรับและถ่ายทอดความรู้การบริหารกิจการโรงแรมและ
เยี่ยมชมห้องพักจากสถานที่จริง