ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วย ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และนายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล) และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จังหวัดลำปาง ในการนี้ นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน