วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 46 ปี

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบให้ นางศณิชล เพ็งพิมพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 46 ปี โดยมีพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด Active Learning on world class standard school ณ หอประชุมอาคารแม่ท่าช้างโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่