ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา ในเหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา ในเหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

จุดที่ 1 เยี่ยมให้กำลังใจและมอบน้ำดื่มให้แก่ทีม Fix it Center ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยการนำของนายวัชรพงษ์ ฝั้นติ๊บ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ บริเวณเชิงสะพานนวรัตน์

จุดที่ 2 เยี่ยมให้กำลังใจและมอบน้ำดื่มให้แก่ทีม Fix it Center ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ณ แขวงกาวิละ

จุดที่ 3 เยี่ยมให้กำลังใจและมอบน้ำดื่มให้แก่ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
กรณีถูกน้ำท่วม และชื่นชมโรงเรียนที่เสียสละเปิดประตูโรงเรียนให้ประชาชนสัญจรเบี่ยงถนนที่ถูกน้ำท่วม