ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในเหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้นางสาวเพ็ญพร ปะระดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ พร้อมบุคลากร ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในเหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนวัดเสาหิน ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณครูกรวรรณ จันทรบุตร นักเรียนและบุคลากร ให้ข้อมูลสถานการณ์ของสถานศึกษาและรับมอบสิ่งของช่วยเหลือ