ลงพื้นที่ร่วมกับรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายธนู ขวัญเดช)

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ลงพื้นที่ร่วมกับรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายธนู ขวัญเดช) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้โครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร (จังหวัดราชบุรี)