ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมสถานที่ห้องสมุด กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยนางสาวเพ็ญพร ปะระดี รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมสถานที่ห้องสมุด กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) และคณะ เพื่อเป็นการซักซ้อมบุคลากรหากมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจริง พร้อมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในการนี้ ดร.ประภาภรณ์ คำโอภาส ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมือเชียงใหม่ และ นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ