ร่วมโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจรจังหวัดราชบุรี

วันที่ 17 กันยายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจรจังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง ศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ฝากผู้บริหารฯ ทุกท่าน “ขับเคลื่อนการศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการดำรงชีวิต ตอบโจทย์พื้นที่ เติมเต็มเด็กให้เติบโต เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ”