ร่วมเสวนา “กสภ. ถอดบทเรียนแนวทางการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาในภูมิภาค ของ กสภ.”

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมเสวนา “กสภ. ถอดบทเรียนแนวทางการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาในภูมิภาค ของ กสภ.” ภายใต้กลุ่มโครงการการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ในงานมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สป. ก้าวไกล ยกระดับการศึกษาไทยในภูมิภาค” ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ