ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 13

วันที่ 6 กันยายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้นางสาวเพ็ญพร ปะระดี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 13 The 13th (Northern) English Medium Instruction Programmes Open House 2022 ณ หอประชุมศูนย์วิทยบริการดารารัศมี ชั้น 3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี และนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ให้การต้อนรับ