ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระเทพศิรินทรา
บรมราชินี และทรงทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่