ร่วมพิธีเปิดในงานสัมมนาวิชาการ “นวัตกรรมการศึกษาเอกชน เพื่อคนเชียงใหม่”

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมพิธีเปิดในงานสัมมนาวิชาการ “นวัตกรรมการศึกษาเอกชน เพื่อคนเชียงใหม่” โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ โรงแรม Horizon Village Resort Chaingmai อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่