ร่วมพิธีเปิดงานการเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานดีเด่นด้าน Coding

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้นางสาวเพ็ญพร ปะระดี รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานการเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานดีเด่นด้าน Coding “Coding Achievement Awards” ภาคเหนือ และร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานของกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล) อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและมอบโล่รางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และ ดร.เกศทิพย์ สุภวานิช รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวรายงาน