ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวาระเข้าดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วย ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวาระเข้าดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ของ ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา จากนั้นได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงในส่วนกลางและภูมิภาค ในการนี้ศึกษาธิการภาค 15 ได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี ณ กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ