ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง จังหวัดจันทบุรี ในการนี้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมียอดเงินถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจำนวน 2,497,488.50 บาท