ร่วมประชุมการติดตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมประชุมการติดตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรับมอบนโยบายจาก ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษา อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย