ร่วมปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 08.15 น. ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ มอบหมายให้ นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วย นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนที่มูลนิธิให้การสนับสนุนกับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ณ โรงเรียนสังวาลวิทยา แม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้ นายจำรัส ปันทวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา แม่เหาะ ครูและนักเรียน ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน