ร่วมต้อนรับคุณหญิงกัลยา โสภณพานิช

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญพร ปะระดี รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ร่วมต้อนรับคุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่