ร่วมติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง พร้อมด้วย นายพิเชษฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการ สกสค. และนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษา รมว.ศธ. มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือครูอาวุโส จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ราย รายละ 2,000 บาท โดยมี ดร.สวงษ์ ไชยยา ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้ ได้กำชับให้ สกสค. โดยโอนเงินให้สำนักงาน สกสค.จังหวัด ภายในเดือน กันยายนนี้ และประสานงานกับเครือข่ายในพื้นที่ในการวางแผนและจ่ายเงินเหล่านี้ให้ครูอาวุโสด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ โดยคำนึงถึงสุขภาพของครูอาวุโส และให้มีหลักฐานการรับจ่ายเงินอย่างถูกต้องด้วย