ร่วมงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่