ร่วมคณะติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมคณะติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) พร้อมด้วยนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษา รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวรชัย ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน