ร่วมคณะติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วย ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมคณะติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) พร้อมด้วย นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ร่วมให้การต้อนรับและนำคณะเยี่ยมชม Smart Fram ของโรงเรียน