ร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้ นางพรรฑนา ชัยชนะศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายภูชาวานิช ภูผา นิติกรชำนาญการพิเศษ และนายปิติพงษ์ คำแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวอรทัย พิบูลอาลักษณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อนำเสนอวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนและกำกับติดตามหลักสูตรทุจริตศึกษา และ (2) เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธปาฏิหาริย์ทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ (เนื้อเงินยวง) ถวาย ณ วัด ศรีสุพรรณ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 130 แห่ง
ในการนี้ นางสาวกิรณา โนนสินชัย รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม