รับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 14 กันยายน 2565  นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วย ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่มาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษา รมว.ศธ. เป็นคณะติดตามรัฐมนตรี และ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. นายธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมให้การต้อนรับ