มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้แก่ นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และนางบุญจันทร์ เครือคำหล่อ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ทั้งนี้ ยังรับฟังการรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาการ พื้นที่จังหวัดลําปาง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง