มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสาวเพ็ญพร ปะระดี

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและผู้แทนกลุ่มมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสาวเพ็ญพร ปะระดี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่